IWS Slovenia MINI CASTRA 2020

International small format watercolor biennal in
Lokarjeva galerija,  Ajdovščina, Slovenia

Työni "Lotus" on hyväksytty näyttelyyn.